Coder Social home page Coder Social logo

react's Introduction

React, resmi olarak Türkçe'ye uyarlandı: https://tr.reactjs.org/

Bu doküman, resmi çalışma başlamadan önce hazırlanmıştır.


React JS - Türkçe Dokümantasyon

React JS - Türkçe Doküman

omergulcicek.github.io/react

React JS dokümantasyonunun Türkçe'ye uyarlanmış halidir.

Birebir çeviri değildir; eklemeler, silmeler ve düzenlemeler olmuştur.

Element, Component, Props, State, Class gibi yazılımsal kelimelerde daha kolay anlaşılması için çeviri yapılmamıştır.

Kendi eklediğim notları eğik yazılı şekilde aralara ekleyeceğim.

Hatalı yerlerin düzeltilmesi için pull request gönderebilirsiniz.

Kurulum

Hızlı Başlangıç

Gelişmiş Kılavuzlar

Uygulamalı Eğitim

Örnek Projeler

Geliştirdiğiniz React uygulamalarını listeye ekleyebilirsiniz.

react's People

Contributors

ademilter avatar aykutkardas avatar baozdemir avatar mehmetyagci avatar mssoylu avatar omergulcicek avatar

Stargazers

 avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar

Watchers

 avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar avatar

react's Issues

Build

Build alıp build dosyasını apache de çalıştırıyorum ancak tarayıcıda boş bir sayfa açılıyor. Nedeni nedir acaba?

bind

hocam anlatım süper olmuş ellerinize sağlık. çok istifade ettim. yalnız bind fonksiyonu için koyduğunuz link çalışmıyor. banada o lazımdı. güncellerseniz sevinirim.

Recommend Projects

 • React photo React

  A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

 • Vue.js photo Vue.js

  🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

 • Typescript photo Typescript

  TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

 • TensorFlow photo TensorFlow

  An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

 • Django photo Django

  The Web framework for perfectionists with deadlines.

 • D3 photo D3

  Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

 • javascript

  JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

 • web

  Some thing interesting about web. New door for the world.

 • server

  A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

 • Machine learning

  Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

 • Game

  Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

 • Facebook photo Facebook

  We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

 • Microsoft photo Microsoft

  Open source projects and samples from Microsoft.

 • Google photo Google

  Google ❤️ Open Source for everyone.

 • D3 photo D3

  Data-Driven Documents codes.